> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/2012

Záznam přidán/aktualizován: 25. říjen 2012 v 09.25 hod.

ČLÁNKY | ARTICLES

109 Roman Kurkin - Luděk Šídlo

Vývoj rozdílů úhrnné plodnosti ve státech a regionech západní části Evropské unie vletech 1991-2008

International and Regional Differentiation of Fertility Over Time in the Western Part of the European Union between 1991 and 2008

120 Martin Kreidl - Martina Štípková

Výskyt a načasování nesezdaných soužití v současné ČR

The Prevalence, Incidence, and Timing of Unmarried Cohabitation in the Czech Republic

138 Šárka Šustová

Vliv HIV/AIDS na porodnost a plodnost v Jižní Africe

The Impact of HIV/AIDS on Natality and Fertility in South Africa

152 Libor Šebestík

Tabulky života jako nástroj analýzy průchodu žáků středním stupněm vzdělávání

Life Tables as a Tool for Analysing the Flow of Students through Secondary Education

SČÍTÁNÍ LIDU ZPRÁVY | REPORTS POPULATION CENSUS

162 Robert Šanda

Sčítání založené na registrech - vytoužený cíl, nebo nutný kompromis?

Population Censuses Based on Registers - the Desired Goal or a Necessary Compromise?

RECENZE | BOOK REVIEWS

166 Michaela Klenbová

Diverzita a diverzifikace v základním vzdělávání

Diversity and Diversification in Basic Education

168 Zdeněk Pavlík

Přistěhovalectví do Dánska

Immigration to Denmark

ZPRÁVY | REPORTS

170 Z České demografické společnosti

From the Czech Demographic Society

171 „Sečetl Bůh svůj lid?" - veřejná diskuse k výsledkům SLDB 2011 týkající se náboženství

'God Has Summed Up His People?' -A Public Debate on the Results of the 2011 Census on Religion

172 XI. mezinárodní senátní konference o rodinné politice

XI. Senate International Conference on Family Policy

174 Přednáška Population ageing and its problems

Lecture of Population Ageing and Its Problems

175 Antonín Boháč - 130. výročí narození

The 130th Anniversary of the Birth of Antonín Boháč

PŘEHLEDY | DIGEST

181 Marcela Petrová Kafková - Lucie Galčanová

Stárnutí městských populací a senioři

The Elderly and the Ageing of Urban Populations

195 Miroslav Šimek - Terezie Štyglerová

Perspektiva stárnutí populace České republiky

The Outlook on Population Ageing in the Czech Republic

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAPHY

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz