> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 12/2012

Záznam přidán/aktualizován: 21. leden 2013 v 09.51 hod.

Unisex, zdravotní stav, věk... Pandořina skříňka otevřena?

Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

LEGISLATIVA A PRÁVO

FATCA: Jaký bude vliv na pojišťovny? 6

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc

Podstatné změny v novele zákona o finančních konglomerátech 8

ing. Mgr. Michal Nádeníček

Co přinesl jubilejní 20. seminář právníků? 11

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc

Novinky z legislativy 13

Mgr. Eva Kozojedová

EKONOMICKÉ INFORMACE

IFRS 4: Pojišťovny čeká mravenčí práce 14

Mgr. Martin Hrdý, ACCA

Jaké jsou hlavni změny správy a výběru daní pro rok 2013? 16

Ing. Jaroslav Kulhánek

POJISTNÉ SPEKTRUM

Pojištěni odpovědnosti managementu: Klid před bouří 18

Ing. Jindřich Bajer

Co ovlivňuje loajalitu zákazníků pojišťoven? 21

PhDr. Lenka Šilerová Ph.D.

Prodávat pojištění na Facebooku? Ano, ale... 23

Matouš Hutník Jan Šťastný

ZE SVĚTA

Náboženstvo a poistenie. Čo spája tak rozdielne fenomény? 25

Ing. Tomáš Ondruške

Vesmírné smetí ohrožuje lidstvo. Orbita Země jako skládka 28

Redakce

Allianz Global Corporate & Specialty

Globální federace pojišťovacích asociací založena 30

Redakce

Z DOMOVA

Anketa osobností pojistného trhu 31

Redakce

Srovnání: Zprostředkovatelé a nový zákon 32

Ing. Tomáš Síkora, MBA vana Menclová

Svět obchází strašidlo regulace 35

Ing. Petr Šafránek

Česká pojišťovna slaví. Pojištěni nabízí už 185 let 36

Redakce

Pavel Řehák: Vzájemná pomoc a solidarita jsou základem pojišťovnictví 38

Redakce

Konference AČPM: Nový občanský zákoník ve středu zájmu 39

Redakce

Propojování pojistné praxe s pojistnou vědou funguje 40

Redakce

INSURANCE DIGEST

Unisex, disability, age... Pandora's box opened? 41

Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc

STATI

Monika P a u k n e r o v á: Aktuálni otázky používání zahraničního

práva v soudním a v rozhodčím řízení.............1265

Adam Doležal: Zdravotnická dokumentace, vlastnická práva

a práva duševního vlastnictví.................1291

Pavel S a 1 á k Jr.: Římskoprávní vlivy v českém dědickém právu

v 19. až 21. století......................1313

Lenka Bezo u Sková: Ujednání o mahru („obvěnění")

v islámských zemích a jeho aplikace evropskými soudy .... 1323 Karel Klíma: K jubileu doc. JUDr. Josefa Blahože, DrSc. ... 1345

DISKUSE

Filip Z á d ě r a: Statutami orgán versus zamestnanec ve vztahu k obchodní společnosti....................1347

RECENZE A ANOTACE

Pavel Jiříček: Ščerba, F. Alternativní tresty a opatření v nové

právní úpravě. Praha: Leges, 2011, 416 s............1359

Petr Průcha: Suchoža, J., Husár, J., Marek, K., Raban, P. Česko-slovenské kontexty obchodního práva. Praha: Woiters Kluwer ČR, 2011, 544 s....................1360

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Petr A g h a: Konference „London Conference in Critical Thoiight",

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz