> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 5/2012

Záznam přidán/aktualizován: 21. leden 2013 v 09.53 hod.

Savina Finardi, Jakub Fischer, Petr Mazouch

ODHAD MÍRY NÁVRATNOSTI INVESTIC DO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ PODLE OBORŮ, POHLAVÍ A REGIONŮ (THE ESTIMATION OF INTERNAL RATES OF RETURN ON HUMAN CAPITAL INVESTMENT DIFFERENCED BY STUDY FIELDS, SEX AND REGIONS)

Andrea Tkáčová

KOMPOZITNÝ PREDSTIHOVÝ INDIKÁTOR HOSPODÁRSKEHO CYKLU ČESKEJ EKONOMIKY (COMPOSITE LEADING INDICATOR OF CZECH BUSINESS CYCLE)

Milan Šimáček

INDEXY FINANČNÍHO STRESU PRO ČESKOU REPUBLIKU A MAĎARSKO (FINANCIAL STRESS INDEXES FOR THE CZECH REPUBLIC AND HUNGARY)

Jan Pavel, Emília Sičáková-Beblavá

POSTKONTRAKTAČNÍ CHOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ NA SLOVENSKU (POST-CONTRACTUAL BEHAVIOUR OF PUBLIC CONTRACTING AUTHORITIES IN THE SLOVAK REPUBLIC)

Konzultace / Consultations

Beáta Blechová

PROGRESIVNÍ NEBO "ROVNÁ" DAŇ – EKONOMICKÉ I POLITICKÉ DILEMA (PROGRESSIVE OR "FLAT" TAX – ECONOMIC AND POLITICAL DILEMMA)

Diskuse / Discussion

Jaroslav Wagner

ROZLIŠENÍ A CHOVÁNÍ VARIABILNÍCH A FIXNÍCH NÁKLADŮ (RECOGNITION AND BEHAVIOR OF VARIABLE AND FIXED COSTS)

Tomáš Otáhal

EKONOMICKÁ HISTORIE: ČÍM PŘISPÍVÁ HISTORICKÝ PŘÍKLAD K POCHOPENÍ EKONOMICKÝCH JEVŮ? (ECONOMIC HISTORY: WHAT ARE THE CONTRIBUTIONS OF HISTORICAL EXAMPLE TO UNDERSTANDING OF ECONOMIC PHENOMENA?)

Z ekonomické literatury / From the economic literature

Marek Loužek

MÝTUS RACIONÁLNÍHO VOLIČE (THE MYTH OF THE RATIONAL VOLTER)

Petr Makovský

POSTWALRASOVSKÁ MAKROEKONOMIE - NADĚJE EKONOMICKÉ TEORIE PRO 21. STOLETÍ? (POST WALRASIAN MACROECONOMICS - A HOPE FOR THE 21ST CENTURY ECONOMIC THEORIES?)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz