> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 12/2012

Záznam přidán/aktualizován: 21. leden 2013 v 09.56 hod.

AKTUALITY 2 Pracovněprávní aktuality

JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá 7 Daňové aktuality

Ing. Dana Trezziová, Ing. Milena Durišová

Některé změny v obsluze mzdy a platu v roce 2013

JUDr. Bořivoj Šubrt

PRACOVNÍ PRÁVO 14 Výpověď pro soustavné méně závažné

porušování „pracovní kázně"

JUDr. Petr Bukovjan 18 Práce přesčas z pohledu mzdové účetní

Ing. Alena Chládková

MZDY A PLATY 23 Mzdová účetní krok za krokem VIII.

Vladislava Dvořáková, DiS.

28 OTÁZKY A ODPOVĚDI

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 32 Důchodové spoření

JUDr. Jan Přib

CESTOVNÍ NÁHRADY 36 Cestovní příkazy a jejich forma

JUDr. Marie Salačová

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 39 Změny ve zdravotním pojištění 42 Specifické případy při placení pojistného

zaměstnavatelem a zaměstnancem

Ing. Antonín Daněk

ZAMĚSTNANOST 45 Aktuální rozsudky NSS ve vztahu k evidenci uchazečů a podpoře v nezaměstnanosti (II.)

JUDr. Jaroslav Stád nik, Mgr. Petr Kiel e r

51 Výpověď pro nesplňování předpokladu

pro výkon sjednané práce 54 Pracovní úraz a pokyn k zajištění BOZP

JUDr. Petr Bukovjan

INFORMACE

56 AKV letos oslavila 20 let

JUDr. Bořivoj Šubrt

REKAPITULACE

57 Tematický obsah za rok 2012

60 SEMINÁŘE

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz