> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 4/2012

Záznam přidán/aktualizován: 21. ledna 2013 v 12.13 hod.

Problémy v eurozóně jako důsledek chybného nastavení Maastrichtských kritérií

(JUDr. Ing. Eva Indruchová, LL.M.)................................................................................................................... 3

Právní postavení finančních a komoditních derivátů aneb když je business rychlejší než právo

(Mgr. Kamil Staněk, LL.M., JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.).............................................................................. 8

Římské právo jako základ současného práva - mýty a realita (Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.)................... 14

Odkladný účinek v řízení o kasační stížnosti podle dosavadní

právní úpravy s.ř.s. včetně provedených změn (JUDr. Jan Loděk, Ph.D.)......................................................... 19

Povinné pojistné = vysoká daň (Petr Gola)..................................................................................................... 22

Judikatura Evropského soudního dvora (ViktorSmejkal)............................................................................... 24

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz