> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 1/2013

Záznam přidán/aktualizován: 21. leden 2013 v 12.16 hod.

STATI

Pavel Holländer:

Soumrak moderního státu .................................................................... 1-28

Helena Válková:

Pomoc obětem trestných činů, náhrada škody a její vymahatelnost ve světle nové legislatívy 29-36 Karel Eliáš:

Některé otázky spojené s vlastnictvím bytů .................................................. 37-49

Tomáš Ľalík:

Záväznosť rozhodnutí ESĽP a dekonštrukcia ústavného práva .............................. 50-66

Olga Pouperová:

Ústřední správní úřady - formální, nebo materiální pojetí?.................................. 67-77

INFORMACE

Peter Kotira:

Rozdielny výkiad právnej úpravy náhrady mzdy za čas čerpania dovolenky britskými súdmi

po implementovaní smernice o pracovnom čase ............................................ 78-85

RECENZE A ANOTACE

Monika Pauknerová: Magnus Ulrich, Mankowski Peter (eds.). Brussels I Regulation. 2012 .. 86

Jan Kysela: Langášek Tomáš. Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948.2011 ................................................................................ 87-89

Josef Mrázek: Diederiks-Verschoor I. H. Ph., Kopal V. An Introduction to Space Law. 2008 .. 89-92

Pavel Ondřejek: Barak, Aharon. Proportionaiity. ConstitutionaJ Rights and Their Limitations.

2012 ............................................................................................ 92-95

Alena Pauličková: Alexander J. Bělohlávek: Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení. 2012 95-97 Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Lenka Westphalová: Zpráva o konání konference 11. Symposium fúr Europäisches Familien-

recht (11. Sympozium Evropského rodinného práva) v Režně................................ 98-100

Jaromír Tauchen: Kolokvium „Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj".................................................. 100-101

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz