> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 2/1998

Záznam přidán/aktualizován: 28. leden 2009 v 13.11 hod.

SMERNICE EVROPSKÉHO HOSPODÁRSKEHO SPOLEČENSTVÍ (EHS)

O ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ..........................................................................................5

SMĚRNICE RADY 79/267/EEC z 5. března 1979

o koordinaci zákonů, nařízení a správních předpisů týkajících se zahájení

a provozování podnikání v přímém životním pojištění................................................8

HLAVA I

Obecná ustanovení...................................................................................................... 10

HLAVA II

Pravidla vztahující se na podniky, jejichž ústředí je uvnitř Společenství................... 12

HLAVA III

Pravidla vztahující se na agentury nebo pobočky sídlící v zemích Společenství

a patřící podnikům, jejichž ústředí jsou mimo Společenství......................................23

HLAVA IV

Přechodná a jiná ustanovení.......................................................................................26

HLAVA V

Závěrečná ustanovení.................................................................................................28

PŘÍLOHA

Pojistná odvětví..........................................................................................................29

SMĚRNICE RADY 90/6I9/EEC z 8. listopadu 1990 o koordinaci zákonů, nařízení a správních předpisů týkajících se přímého životního pojištění, stanovící opatření k podpoře účinného uplatňování svobody poskytovat služby a doplňující směrnici 79/267/EEC................................................30

HLAVA I

Obecná ustanovení......................................................................................................33

HLAVA II

Opatření doplňující Prvou směrnici............................................................................34

HLAVA III

Ustanovení týkající se specificky svobody poskytovat služby...................................38

HLAVA IV

Přechodná ustanovení.................................................................................................44

HLAVA V

Závěrečná ustanovení.................................................................................................45

PŘÍLOHA...................................................................................................................46

SMĚRNICE RADY 92/96/EEC z 10. listopadu 1992

o koordinaci zákonů, nařízení a správních předpisů týkajících se přímého

životního pojištění, kterou se upravují směrnice 79/267/EEC a 90/619/EEC

(třetí směrnice životního pojištění).............................................................................47

HLAVA I

Definice a rozsah platnosti.........................................................................................51

HLAVA II

Zahájení podnikáni v životním pojištění....................................................................53

HLAVA III

Harmonizace podmínek pro provozování podnikání..................................................56

HLAVA IV

Ustanovení týkající se práva zakládat podniky a svobody poskytovat služby ...........72

HLAVA V

Přechodná ustanovení.................................................................................................76

HLAVA VI

Závěrečná ustanovení.................................................................................................77

PŘÍLOHA I

Pravidla týkající se odpovídajících aktiv....................................................................80

PŘÍLOHA II

Informace pro pojistníky............................................................................................80

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz