> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 4/2012

Záznam přidán/aktualizován: 21. leden 2013 v 12.17 hod.

4 FDI and the Liberec Region: the Case of the Labour Market

PZI a Liberecký kraj: příklad z trhu práce Jaroslav Demel, Zuzana Potužáková

19 Health Care Reforms in the Slovak and Czech Republics 1989-2011: the Same or Different Tracks?

Sú reformy zdravotníctva v Českej Republike a na Slovensku 1989-2011

navzájom podobné alebo rozdielne?

Colin Lawson, Juraj Nemec, Vladimír Šagát

34 Kvalita života: typológia európskych miest pomocou klastrovej analýzy

Quality of Life: Typology of European Cities Based on Cluster Analysis Veronika Černá ková, Oto Hudec

49 Asymmetry in the Okun Coefficient in Romanian Economy

Asymetrie v Okunově koeficientu v rumunské ekonomice Petre Caraiani

56 Transformation of 3T Model towards the Comparison of Creative Centres within the European Union

Transformace modelu 3T za účelem komparace kreativního potenciálu v rámci vybraných evropských regionů Jitka Kloudová, Ondřej Chwaszcz

Ekonomika a management

Business Administration and Management

71 Some Aspects of Sustainable Real Estate Development: a Case Study of Druskininkai Snow Arena in Lithuania

Vybrané aspekty udržitelného rozvoje nemovitosti: případová studie arény Druskininkai Snow v Litvě

Saulius Raslanas, Andrius Stasiukynas, Mindaugas Krutinis

84 Přístupy k internacionalizaci podnikatelských aktivit českých podniků

The Approach to the Internationalization of Enterpreneurial Activities of Czech Companies Šárka Zapletalová

97 Služby v kontextu podnikatelského prostředí České republiky

Services in the Context of Enterpreneurial Environment of the Czech Republic Miroslav Žižka

110 Concordance Measures and Second Order Stochastic Dominance -Portfolio Efficiency Analysis

Srovnávací opatření a stochastická dominance druhého řádu - analýza

efektivity portfolia

Miloš Kopa, Tomáš Tichý

121 | Valuation of the Company in Financial Distress

Oceňování podniku ve finanční tísni Milan Hrdý, Bohuslav Šimek

134 Day of the Week Effect in Central European Stock Markets

Efekt dne týdnu na kapitálových trzích ve střední Evropě Daniel Sta várek, Tomáš Heryán

147 ' Odhad tržního rizika na bázi lévyho modelů a časový horizont

Market Risk Estimation Via Levy Models and Time Horizon Aleš Kresta, Tomáš Tichý

Marketing a obchod

Marketing & Trade

160 I Faktory spokojenosti zákazníků v cestovním ruchu

Factors of Customers Satisfaction in Tourism Lenka Půlpánová, Jozefína Simová

Recenze knih

Book Review

171 | Menové kurzy v krajinách strednej Európy

(Rajmund Mirdala) Jana Kotlebová

172 Európske právo

(Rastislav Funta a kol.) Alena Pauličková

173 Podnik a jeho okolí - jak přežít v konkurenčním prostředí

(Jiří Dvořáček, Peter Slunčík) Otakar Němec

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz