> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 5/2012

Záznam přidán/aktualizován: 29. leden 2013 v 16.00 hod.

Editorial

Tadeusz Siwek:

Časoprostorové modely chování a denní mobilita v měnícím se urbánním prostředí [829]

Stati

Bohumil Frantál, Pavel Klapka, Tadeusz Siwek:

Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska [833]

Petr Rumpel, Ondřej Slach:

Je Ostrava „smršťujícím se městem“? [859]

Josef Kunc, Petr Tonev, Bohumil Frantál, Zdeněk Szczyrba:

Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů) [879]

Jakub Novák, Jana Temelová:

Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů [911]

Lucie Vidovićová, Marcela Petrová Kafková:

Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života [939]

Ondřej Špaček:

Česká panelová sídliště: faktory stability a budoucího vývoje [965]

Nekrology

Marek Skovajsa:

Za Jiřím Musilem (1928–2012) [989]

Michal Illner:

Odešel Jiří Musil [990]

Zdeněk R. Nešpor:

Zemřel Jiří Musil – osamělý běžec překračující hranice české sociologie [994]

Petr Dostál:

Vzpomínky na inspirující vlivy profesora Jiřího Musila [996]

Karel Maier:

Jiří Musil [1000]

Libor Prudký:

Velký autsajdr (Vzpomínka na prof. Jiřího Musila) [1001]

Marek Skovajsa:

Jiří Musil a sociální teorie [1003]

Dokumenty

Jiří Musil:

Poznání a jednání v sociální oblasti – variace na Weberovo téma [1009]

RECENZE

Ján Koper:

Lubomír Pána, Lukáš Valeš a kol.: Sociologie politiky – minulost, současnost, budoucnost (k teorii, dějinám a problémům) [1017]

Zdeněk R. Nešpor:

Radek Tichý, Martin Vávra: Náboženství z jiného úhlu [1023]

Michal Uhl:

Miroslav Paulíček: Nikdo se neodváží říci, že je to nudné. Sociologie vysokého a nízkého umění [1025]

Jan Šamánek:

Martin Valenta: Revoluce na pořadu dne: Kritické teorie Frankfurtské školy a její recepce v německém levicovém hnutí šedesátých let dvacátého století, Frakci Rudé armády a německé straně Zelených: diskursivní analýza [1029]

Johana Chylíková:

Joseph Heath, Andrew Potter: Kup si svou revoltu! O mýtu kontrakultury aneb Proč revolta proti konzumnímu kapitalismu není pro systém hrozbou, ale naopak hnací silou [1031]

Anna Oravcová:

Michael P. Jeffries: Thug Life: Race, Gender, and the Meaning of Hip-Hop [1034]

ZPRÁVY

Lucie Vidovićová:

Jak se organizuje mezinárodní sociologie. Zpráva z Druhého sociologického fóra Mezinárodní sociologické asociace [1039]

Kateřina Sidiropulu Janků:

„Curiosity and Serendipity – A Conference on Qualitative Methods in the Social Sciences“ [1041]

Karel Čada a Lenka Slepičková, Eva Šlesingerová, Iva Šmídová:

Otevřený dopis Sociologickému časopisu [1044]

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz