> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 10/2012

Záznam přidán/aktualizován: 5. únor 2013 v 10.57 hod.

Libor DUŠEK - Petr JANSKÝ: Hodnocení státní podpory stavebního spoření: dopad na úspory a příjmovou nerovnost................... 991

Petr GAPKO - Martin ŠMÍD: Modeling a Distribution of Mortgage Credit Losses ............................................... 1005

Rudolf PASTOR: Znalosti a inovácie v sektore informačno-komunikač-

ných technológií ............................................ 1024

Andrej MIKLOŠÍK-Eva HVIZDOV Á - Štefan ŽÁK: Znalostný manažment ako podstatný determinant udržateľnosti konkurencieschopnosti podniku............................................... 1041

Kajetána HONTYOVÁ - Pavlína IVANOVA: Aktuálne problémy globálnej hospodárskej krízy a ich možné teoretické i praktické riešenie 1059

Recenzie

OBADI, Saleh Mothana a kol: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Medzi stagnáciou a oživením - Vanda Vašková............. 1079

Potřebuje teoretická ekonomie Alenku za zrcadlem?

SEDLÁČEK, Tomáš: Economics of Good and Evil. The Quest for Economic Meaning from Gilgamesh to Wall Street - Renáta Madzinová, Milan Žák................................................. 1084

MILOŠOVIČOVÁ, Petra - NOVÁČKOVA, Daniela: Medzinárodné ekonomické právo - Milan Ralbovský........................... 1088

Správy

7. medzinárodná vedecká konferencia Mena, bankovníctvo a medzinárodné financie na tému Ako sa krajiny strednej a východnej Európy vyrovnávajú s globálnou finančnou krízou - Jana Kotlebová, Mária Vojtková 1091

Obsah 60. ročníka ekonomického časopisu

1095

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz