> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 6/2012

Záznam přidán/aktualizován: 5. únor 2013 v 11.02 hod.

Stati / Articles

Mojmír Hampl

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE A POSTAVENÍ JEJÍHO BÝVALÉHO HEGEMONA (EUROPEAN MONETARY INTEGRATION AND A POSITION OF ITS FORMER HEGEMON)

Aleš Melecký, Martin Melecký

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? (THE IMPACT OF MACROECONOMIC SHOCKS ON THE GOVERNMENT DEBT DYNAMICS: HOW ROBUST IS THE FISCAL STANCE OF THE CZECH REPUBLIC?)

Igor Kotlán, Zuzana Machová

VLIV ZDANĚNÍ KORPORACÍ NA EKONOMICKÝ RŮST: SELHÁNÍ DAŇOVÉ KVÓTY? (THE INFLUENCE OF CORPORATE TAXATION ON ECONOMIC GROWTH: THE FAILURE OF TAX QUOTA?)

Anetta Čaplánová, Rudolf Sivák, John Hudson

VPLYV PRIAMYCH ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ NA INOVAČNÚ ČINNOSŤ FIRIEM (THE IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON FIRMS´ INNOVATION ACTIVITIES)

Plný text

Krejčí Igor, Sixta Jaroslav

VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH METOD PŘI ODHADECH STAVŮ A SPOTŘEBY FIXNÍHO KAPITÁLU (ALTERNATIVE METHODS FOR MEASURING OF FIXED CAPITAL)

Konzultace / Consultations

Eleonora Fendeková, Michal Fendek

PODMIENKY OPTIMÁLNOSTI KUHNA-TUCKERA V MODELOCH ROVNOVÁHY TRHU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ (KUHN-TUCKER OPTIMALITY CONDITIONS IN EQUILIBRIUM MODELS OF NETWORK INDUSTRIES MARKET)

Plný text

František Svoboda, Vladimír Hyánek

REINTERPRETACE ZMĚN V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU V KONTEXTU RANĚ NOVOVĚKÉHO MYŠLENÍ (REINTERPRETATION OF CHANGES IN THE SOCIAL SYSTÉM IN THE CONTEXT OF EARLY MODERN THOUGHT)

Z ekonomické literatury / From the economic literature

Jitka Ptatscheková

KOMPLEXNÍ POHLED NA MĚNOVOU POLITIKU, BANKOVNICTVÍ A FINANČNÍ SYSTÉMY (A COMPREHENSIVE LOOK AT THE MONETARY POLICY, BANKING AND FINANCIAL SYSTEMS)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz