> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 3/1998

Záznam přidán/aktualizován: 28. leden 2009 v 13.12 hod.

FINANČNÍ ANALÝZA V POJIŠŤOVNICTVÍ...........................................................5

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc, Ing. Josef Keller (Resumé v angličtině)

SYSTÉMY DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ VE ŠVÝCARSKU A V ČESKÉ

REPUBLICE A JEJICH MOŽNÉ ZMĚNY............................................................... 16

Dr. Peter Spälti (Resume' v angličtině)

GENERAČNÍ ÚMRTNOSTNÍ TABULKY PRO DŮCHODOVÉ

POJIŠTĚNÍ A PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE........................31

Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (Resumé v angličtině)

EKONOMETRICKÁ ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ

V ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ........................................................................................58

Prof RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (Resumé v angličtině)

POJISTNÝ PODVOD................................................................................................73

JUDr. Magdalena Wawerková (Resumé v angličtině)

KAPITOLY Z POJISTNÉ TEORIE III......................................................................80

Doc. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. (Resumé v angličtině)

PREDPISY K TVORBĚ VÝKYVOVÝCH REZERV V NĚMECKU.......................86

Ing. Vlastimil Hodinka, Ing. Josef Keller (Resumé v angličtině)

VÝKYVOVÁ REZERVA, JEJÍ ÚČEL A ZPŮSOBY STANOVENÍ........................90

Mgr. Lucie Mazurová, Dr. (Resumé v angličtině)

GENETIKA A POJIŠŤOVNICTVÍ...........................................................................95

Marie Kovárnová (Resumé v angličtině)

METODY FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

PŘI KLESAJÍCÍCH PŘÍJMECH Z PŘÍSPĚVKŮ................................................... 105

Achille ďArienzo (Resumé v angličtině)

ZÁKLADNÍ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY POJIŠŤOVNICTVÍ VE VYBRANÝCH

EVROPSKÝCH STÁTECH - POLSKO.................................................................. 112

JUDr. Věra Skopová (Resumé v angličtině)

LETMÝ POHLED NA NEKONEČNĚ FASCINUJÍCÍ

NESTÁRNOUCÍ ZAHRADU.................................................................................. 125

Doc. lng. Jaroslav Daňhel, CSc. (Resumé v angličtině)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz