> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 4/1999

Záznam přidán/aktualizován: 28. leden 2009 v 13.13 hod.

ÚVODEM (Ing. Josef Čížek)

5

PRVNÍ SMĚRNICE RADY 73/239/EEC z 24. července 1973........................................8

o koordinaci zákonů, nařízení a správních předpisů týkajících se zahájení a provozování podnikání v přímém jiném než životním pojištění

DRUHÁ SMĚRNICE RADY 88/357/EEC z 22. června 1988........................................30

o koordinaci zákonů, nařízení a správních předpisů týkajících se přímého jiného než životního pojištění stanovící opatření k podpoře účinného uplatňování svobody poskytovat služby a upravující směrnici 73/239/EEC

SMĚRNICE RADY 92/49/EEC z 18. června 1992..........................................................49

o koordinaci zákonů, nařízení a správních předpisů týkajících se přímého jiného než životního pojištění, kterou se upravují směrnice 73/239/EEC a 88/357/EEC (třetí směrnice neživotního pojištění)

SMĚRNICE RADY 87/344/EEC z 22. června 1987........................................................83

o koordinaci zákonů, nařízení a správních předpisů

SMĚRNICE RADY 87/343/EEC z 22. června 1987........................................................89

upravující První směrnici 73/239/EEC o koordinaci zákonů, nařízení a správních předpisů týkajících se zahájení a provozování podnikání v přímém jinému než životním pojištění, pokud se týká pojištění úvěru a pojištění záruky (kauce)

SMĚRNICE RADY 84/641/EEC z 10. prosince 1984....................................................95

upravující První směrnici (73/239/EEC) o koordinaci zákonů, nařízení a správních předpisů týkajících se zahájení a provozování podnikání v přímém jiném než životním pojištění, zejména pokud se týká asistence turistům

SMĚRNICE RADY 76/580/EEC z 29. června 1976......................................................103

upravující směrnici 73/239/EEC o koordinaci zákonů, nařízení a správních předpisů týkajících se zahájení a provozování podnikání v přímém jiném než životním pojištění

SMĚRNICE RADY 77/92/EEC z 13. prosince 1976.....................................................106

o opatřeních k usnadnění účinného uplatňování svobody zakládat podniky a svobody poskytovat služby se zřetelem na činnost pojišťovacích agentů a makléřů (ex ISIC Group 630) a zejména se zřetelem na tyto činnosti

DOPORUČENÍ KOMISE 92/48/EEC z 18. prosince 1991........................................... 114

o zprostředkovatelích pojištění

SMĚRNICE RADY 78/473/EEC...................................................................................118

o koordinaci zákonů, nařízení a správních předpisů týkajících se soupojištění v rámci Společenství

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz