> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 2/2013

Záznam přidán/aktualizován: 15. březen 2013 v 08.41 hod.

Pracovněprávní aktuality (JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá)

Daňové aktuality (Ing. Dana Trezziová, Ing. Milena Durišová)

Téma měsíce

Pojistné na důchodové spoření z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance (Jana Šmídová)

Daň z příjmů

Změny ve zdanění mezd od počátku r. 2013 (Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová)

Pracovní právo

Pracovní doba a schizofrenie v jejím rozvrhování (JUDr. Dominik Brůha)

Cestovní náhrady

Změny náhrad cestovních výdajů (JUDr. Marie Salačová)

Mzdy a platy

Roční zúčtování za rok 2012 (Vladislava Dvořáková, DiS.)

Zdravotní pojištění

Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění po 1. lednu 2013

Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2012/2013 (Ing. Antonín Daněk)

Termínový kalendář

Judikatura

Pracovní úraz zaměstnance na sportovních hrách (JUDr. Petr Bukovjan)

Personalistika

Motivace pracovníků (Doc. Dr. Jan Urban, CSc.)

Názory, stanoviska

Výkladová stanoviska AKV k problémům pracovního práva

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz