> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 5/1999

Záznam přidán/aktualizován: 28. leden 2009 v 13.14 hod.

Situace ve veřejném zdravotním pojištění v ČR ..........................................................5

(Ing. Jarmila Fuchsová)

Soukromé zdravotní pojištění v Německu .................................................................11

(Klaus Michel)

Zdravotní pojištění v Portugalsku .............................................................................. 16

(Ko)

Nizozemský systém zdravotního pojištění ..................................................................20

(Evert H. Brouwer)

Investování finančních prostředků sociálního zabezpečení .....................................28

(Horacio T. Templó)

Zamestnanecké penzijné fondy na Slovensku ............................................................37

(RNDr. Jozef Fecenko, CSc, RNDr. Lea Škrovánková)

Reformy penzijních systémů v postkomunistických zemích ....................................41

Poisťovací makléri na Slovensku .................................................................................48

(RNDr. Ivicu Chučaturianová)

Některé dílčí problémy klasického pojištění osob .....................................................58

(prof. RNDr. Tomáš Cipru, DrSc.)

Odpovědnost za ekologické škody ve vazbě na Evropskou unii ...............................67

(JUDr. Evu Tošovská, CSc.)

Environmentálni pojištění ...........................................................................................75

(doc. Ing. Jiřinu Jílková, CSc, doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc.)

Katastrofické povodně z let 1990-1997 ......................................................................86

(Ko)

Ke vztahu obchodněprávní a trestní odpovědnosti statutárních ..........................104

orgánů a členů statutárních orgánů

(doc. JUDr. Mirosluvu Burtošíková, CSc, Policejní akademie ČR)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz