> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 2/2013

Záznam přidán/aktualizován: 18. březen 2013 v 14.50 hod.

STATI

JiříPřibáň:

Ranní červánky globálního konstitucionalismu: O „radostné" právní vědě v postnacionální

společnosti .................................................................................... 105-123

Tomáš Richter:

Koho chleba jíš, toho píseň zpívej: Konflikty vznikající při propojení právní praxe s právní teorií 124-137 Jan Malíř:

Francouzská Ústavní rada a rozpočtová disciplína v Evropské unii.......................... 138-150

František Novák:

Legislativa ČR v roce 2011 - kvantitativní přehled ............................................ 151-169

DISKUSE

Miloš Deset:

O hľadaní pravdy v trestnom konaní v minulosti a dnes...................................... 170-179

JUBILEA

Profesor Holländer oslaví šedesáté narozeniny .............................................. 180-182

Profesor Michal Tomášek jubilue.............................................................. 182

RECENZE A ANOTACE

Robert Jáger. Mosný R, Laclavíková M. Reformná optimalizácia výučby dejín štátu a práva -

nové výzvy pre 21. storočie. 2012 .............................................................. 183-185

Magdalena Pfeijfer: Santos F. J. A., Baldus CH., DedekH.Vertragstypen in Európa: Historische

Entwicklung und europäische Perspektiven. 2011 ............................................ 185-187

Jana Ondřejková: Jacobsohn G. J. Constitutional Identity. 2010 .............................. 187-189

Matej Zmij: Jankův J., Lantajová D. a kol. Medzinárodné zmluvné právo a jeho interakcia

s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 2011 ............................................ 189-191

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Ludwig Adamovich: Hans Kelsen a jeho rozmanité dílo...................................... 192-199

Hana Múllerouá, Lenka Vostrá: Zpráva o konání česko-polsko-slovenské konference z oboru

práva životního prostředí v Třešti.............................................................. 199-202

Petr Tégl: Štrbské Pleso potřetí: Zpráva z mezinárodního sympozia „Právo - obchod - ekonomika" 202-205

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz