> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 30/2013

Záznam přidán/aktualizován: 18. březen 2013 v 15.11 hod.

Solventnost II a úroveň 3 / Solvency II and Level 3 ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., předseda redakční rady

Nutnost změn v přístupech komerčního pojištovníctví k nové kvalitě rizik a jejich finančnímu řešení /

The necessity of changes in attitudes of private insurance industry to new quality of risks and their financial solutions prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc, prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze

Interní modely v praxi / Internal models in practice Vojtech Pivný, Aílianz pojišťovna, a.s.

Akciová společnost po rekodifikaci ,/Joinf-sfock company after recodification JUDr. Petr Čech, Ph.D., LLM.

Poslední vývoj Solvency II na evropské úrovni / Latest developments ol Solvency II at the European level JUDr. Jana Herboczková, Ministerstvo financi

Řídící a kontrolní systém - jeden z kritických faktorů úspěchu při plnění požadavků Solventnosti II /

System of governance - one of fhe critical factors of success in meeting the Solvency II requirements Drahomír Kubáň, Allianz pojišťovno, a.s.

Některé zásadní změny navrhované v novele zákona o pojištovníctví v souvislosti s implementací směrnice Solventnost II /

Some key changes proposed in an amendment to the Insurance Act related to the implementation of the Solvency 11 Directive PhDr. V'iadimir Přikryl, JUDr. Jana Čech ová, Ministerstvo financí

Co přináší návrh IMD2? / What does fhe IMD2 legislative draft bring? Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., Česká asociace pojiŠtbven

Zdroj financování podniku a pojistné plnění (definice pojmu) / Source of financing of undertaking and insurance benefits (definition of the term) Ing. František Kalouda, CSc., MBA, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita

Důchodová reforma - zavedení fondového důchodového pilíře a reforma penzijního připojištění /

Pension reform - implementation of the funded pension pillar and reform of fhe currenf supp\emen\ary pension insurance Mgr. Irena Kubátová, Ministerstvo financí

Právní úprava obchodního zastoupení v novém občanském zákoníku / Legal regulation of commercial representation in new Civil Cede Mgr. Viktor Peterka, ČSOB Pojištbvna, a.s., člen holdingu ČSOB

Systemický přístup k risk appetite / Systemic approach to risk appetite Mgr. Jan Sváb, Ph.D., Kooperativo pojišíbvna, a.s., Vienna Insurance Group

K otázkám implementace FATCA s přihlédnutím k evropským pravidlům ochrany osobních údajů /

The issues of FATCA implementation with regard to European rules of personal data protection Mgr. Josef Prokeš, Úřad pro ochranu osobních údajů

Možné změny v přístupech pojišťoven při posuzování rizika a následného plánování opatření a zdrojů /

Pos5ib(e changes in insurers' approaches fo risk assessment and subsequent planning oř measures and resources Ing. Roman Urban, Ph.D., Ing. Nela Urbanová, Univerzita obrany

Pasivní bezpečnost motorových vozidel / Passive safety of motor vehicles prof. Ing. František Vlk, DrSc.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz