> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 2/2013

Záznam přidán/aktualizován: 18. březen 2013 v 15.12 hod.

03

ÚVODNÍK

Ekonomické vyhlídky: Přinese letošní rok mírné zlepšení? (Luděk Niedermayer)

10-15 FOKUS: IT TRENDY VE FINANČNÍCH INSTITUCÍCH ROZHOVOR

16 Mario Drosc: Zisk je kyslík, který dýcháme (Jana Chuchvalcová)

FINANCE VE SVĚTĚ

19 Před bankami leží hubená léta

STRATEGIE

20 Prognóza: Banky hledají novou rovnováhu svých obchodních modelů

21 Case study: Jak na data ve finančních institucích (Josef Langmayer, Pavel Pešout)

REGULACE

23 Analýza: Systému SEPA se nevyhneme (Tomáš Kadlec, CGI/Logica)

BANKY A FINANCE

26 Tomáš Prouza: Hledání netradičních poslů finančních informací

28 Analýza: Mít spokojené klienty nestačí (Jiří Ochec)

30 Jak funguje nový občanský zákoník? (Jakub Tomšej)

31 Novinky v oblasti srážkové daně (Martin Šandera)

PRODUKTY A SLUŽBY

32 Prognóza: Poroste využití bezkontaktních plateb a e-commerce (Marcel Gajdoš)

34 Komentář: Moderní technologie a trendy ve vymáhání pohledávek (Radek laštovička)

MANAGEMENT

35 Finanční vzdělání pomáhá ženám získávat pozice ve správních radách (Kateřina Benešová) FINANČNÍ TRHY

36 Praktické dopady CVA na banky a jejich klienty (Pavel Riegger, David Vodička)

LEASING A FACTORING

38 Alois Lanegger: Movitý i nemovitý leasing pod jednou střechou

SPOLEČNOST

40 Konference k 20. výročí ČNB a samostatné české měny a další NA ZÁVĚR

42 Komentář: Řízení spokojenosti klientů (Aleš Nebřenský)

Contents

EDITORIAL

03 Economic Prospects: Can We Expect

a Modest Improvement This Year?

10-15 FOCUS: IT TRENDS IN BANKS

INTERVIEW

16 Mario Drosc: Profit is Oxygen that We Breathe

WORLD FINANCE

19 Banks are Facing Lean Years

STRATEGIES

20 Forecast: Banks are Seeking a New Equilibrium of their Business Models

21 Case Study: How to Deal with Data n Financial Institutions

REGULATION

23 Analysis: We will not Avoid the SEPA System

BANKS AND FINANCE

26 Tomas Prouza: Seeking Nonstandard Bearers

of Financial Information 28 Analysis: It is Not Enough to Have

Satisfied Clients

30 How does the New Civil Code Work?

31 What's New in the Withdrawing Tax Area

32 34

35

38

42

PRODUCTS AND SERVICES

Forecast: The Use of Contactless Payments and e-Commerce will Rise Commentary: Modern Technologies and Trends in Recovery of Debts

MANAGEMENT

Financial Education Helps Women to Gain Positions in Boards of Directors and Supervisory Boards

FINANCIAL MARKETS

Practical Impacts of CVA on Banks and their Clients

LEASING AND FACTORING

Alois Lanegger: Movable and Real Estate Leasing under One Roof

SOCIETY

Conference to Mark the 20th Anniversary of the CNB and the Independent Czech Currency and Other

CONCLUSION

Commentary: Management of Client Satisfaction

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz