> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 3/2013

Záznam přidán/aktualizován: 5. duben 2013 v 09.16 hod.

STATI

Ivo Telec:

Politická svoboda a právo duševního vlastnictví: střet hodnot ................................ 209-221

Vítězslav Němčák:

Odpovědnost veřejné moci za škodu jako materie veřejného práva .......................... 222-234

Marek Pipa - Marta Breichová Lapčáková:

Záväznosť rozhodnutí ústavných súdov (komparatívny pohľad so zameraním na Nemecko

a Slovensko) ........................................................................................ 235-250

Jakub Vozáb:

Počátky známkového práva v Rakousku a jeho recepce a vývoj v době meziválečného Československa .......................................................................................... 251-271

INFORMACE

Veronika Bílková:

Vzor, nebo odstrašující příklad? Reforma soudnictví v Bosně a Hercegovině ................ 272-283

GLOSY

Iva Brožová:

K novele občanského soudního řádu k 1. 1. 2013 .............................................. 284-286

RECENZE A ANOTACE

Ján Štiavnický: Právo a dobro, či dobro v práve - podobrotky či pozlotky? Recenzná esej

k publikácii Přibáň J., Holländer R (eds.) Právo a dobro v ústavní demokracii. 2011 ........ 287-293

Michal Šejvl: Procházka R., Káčer M. (eds.) De arte boni et aequi: pocta k životnému jubileu

Alexandry Krskovej. 2012 .......................................................................... 293-299

Monika Pauknerová: Huber P. (ed.) Rome II Regulation: Pocket Commentary. 2011 ........ 299-300

Jan Kudrna: Halász I. Medzinárodná migrácia, krajania a volebné právo. 2011 .............. 301-302

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Petr Vybíral: Kolokvium „Mezinárodní právo soukromé a obchodní právo v době rekodifikace" 303-305

Roman Ružbársky: Ústava Slovenskej republiky: 20 rokov v národnom a európskom pohľade 305-306

Jan Kober: Symposium o návrhu Spolkového daňového zákoníku ............................ 307-308

Pavel Salák: Letní škola katedry dějin „Dědické právo v proměnách věků" .................. 308-309

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz