> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 4/2013

Záznam přidán/aktualizován: 17. duben 2013 v 13.28 hod.

STATI

Pavel Šturma:

Speciální smluvní režimy odpovědnosti a donucení v mezinárodním ekonomickém právu 313-328 Petr Agha:

Einmal ist keinmal ................................................................................ 329-340

Milan Hodás:

Ústavnoprávny pohľad na „prerušenie" letu letadla: komparácia nemeckého, poľského

a slovenského prístupu .......................................................................... 341-360

Jiří Kozák:

Občanská neposlušnost z perspektivy práva a právní teorie .................................. 361-376

Roman Říčka:

Odpovědnost typu Francovich a české soudy: současnost .................................... 377-391

INFORMACE

Jan Kober:

Pozapomenutý civilista Emanuel Adler ........................................................ 392-405

RECENZE A ANOTACE

Jan Hurdík: Polčák R. Internet a proměny práva. 2012 ........................................ 406-410

Tomáš Gábriš: Procházka R., Káčer M. (eds.) Exemplo ducti: Pocta k životnému jubileu Jozefa

Prusáka. 2012 ...................................................................................... 410-411

Antonín Sýkora: Lojek A. České azylové právo 16. až 18. století. Kořeny pozdější úpravy nebo

možná inspirace pro současnost? 2011 .......................................................... 412

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Michal Tomášek: Srovnávací výzkum velkých oblastí ekonomické integrace na University of

Arizona ............................................................................................ 413-414

Pavel Ondřejek: Konference „Trnavské právnické dny 2012: Hodnotový systém práva a jeho

reflexe v právní teorii a praxi" .................................................................... 415-416

Helena Opatová: Konference „Výzvy pro Mezinárodní trestní soud: 10 let činnosti ICC"____ 416-419

Lukáš Bohuslav: Konference „Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a krimino-logického pohledu" ................................................................................ 419-421

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz