> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/2013

Záznam přidán/aktualizován: 17. duben 2013 v 13.53 hod.

ČLÁNKY

03 Jiřina Růžková

Úvodník

04 Jitka Rychtaříková

Děti narozené v manželství a mimo manželství: dvě různé populace

27 Klára Hulíková Tesárková – Petr Mazouch

Basic Cohort Mortality Analysis at Higher Ages: an Analysis of the Rectangularisation Process Based on Cohorts Born in 1890–1910 in the Czech Republic and France

47 Michal Katuša, Jozef Mládek, Branislav Bleha

Prieskum postojov k rodine a reprodukcii v urbánnom prostredí Bratislavy a na Slovensku

SČÍTÁNÍ LIDU

67 Pavel Čtrnáct

Zpracování definitivních výsledků sčítání 2011

RECENZE

70 Lucie Vítková

Robert Cliquet – Biosocial Interactions in Modernisation

72 Markéta Pechholdová

Vzestup a pád zdravotní situace na Ukrajině ve 20. století

ZPRÁVY

74 Z České demografické společnosti

75 RELIK 2012: Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti (V. ročník)

77 200 let od poslední evropské epidemie moru

79 Zuzana Finková se dožívá sedmdesáti let

80 Demografie a Český statistický úřad se prezentovaly veřejnosti

PŘEHLEDY

81 Antonín Šípek jr. – Aleš Panczak – Romana Mihalová – Vladimír Sobotka – Petr Lonský – Vladimír Gregor

Incidence pericentrické inverze chromosomu 9 v české populaci

86 Pavla Tuháčková

Ekonomická aktivita podle výsledků sčítání 2011

BIBLIOGRAFIE

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz