> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 7/1999

Záznam přidán/aktualizován: 28. leden 2009 v 13.19 hod.

Kapitoly z pojistné teorie VI..........................................................................................5

doc. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

Budoucí obrysy pojišťovnictví......................................................................................12

Prof. Lutgart Van den Berghe (překlad a úprava Marie Kovárnová)

Nová Montrealská úmluva (1999) o sjednocení některých pravidel o mezinárodní

letecké dopravě..............................................................................................................25

JUDr. Petr Záruba

Směrnice životního pojištění EHS - přehled platných ustanovení...........................40

JUDr. Bedřich Kovář

Vliv výpočetních podkladů v pojištění osob...............................................................46

prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Rizikový kapitál a diskontovaní technických rezerv v neživotním pojištění...........54

prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc, RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.

Základní aspekty právní úpravy pojišťovnictví ve vybraných evropských státech:

Ruská federace...............................................................................................................64

JUDr. Věra Skopová

Pojistná smlouva............................................................................................................69

Mgr. Vladimíra Poláková

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz