> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 5/2013

Záznam přidán/aktualizován: 24. květen 2013 v 11.32 hod.

Aktuality

Pracovněprávní aktuality (JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá)

Daňové aktuality (Ing. Dana Trezziová, Ing. Milena Durišová)

Téma měsíce

Pracovnělékařské služby z hlediska nové legislativy (MUDr. Anežka Sixtová)

Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Pracovní právo

Vyhláška o pracovnělékařských službách - poznámky, problémy a souvislosti (JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Petr Bukovjan)

Pracovnělékařské služby nově? (Ing. Alena Chládková, JUDr. Petr Bukovjan)

Zaměstnanost

Žádost a podmínky pro povolení ke zprostředkování zaměstnání (JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler)

Zdravotní pojištění

Uznaná doba rodičovství od 1. dubna 2013 (Ing. Antonín Daněk)

Rozhodné období ve zdravotním pojištění v roce 2013 (Ing. Antonín Daněk)

Jak s absentéry ve zdravotním pojištění? (Ing. Antonín Daněk)

Judikatura

Nadbytečnost zaměstnance a příčinná souvislost (JUDr. Petr Bukovjan)

Osobní příplatek a jeho snížení nebo odejmutí (JUDr. Petr Bukovjan)

Personalistika

Formy a nástroje odměňování zaměstnanců (Doc. Dr. Jan Urban, CSc.)

Termínový kalendář

Evrospká unie a svět

THESEIS - vzdělávací program pro eko-průmysl (Hana Hlavičková)

OECD: Vývoj průměrné mzdy v letech 2010 až 2012 (Bc. Petr Gola)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz