> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 5/2013

Záznam přidán/aktualizován: 24. květen 2013 v 11.55 hod.

STATI

Michal Šejvl:

Kritika lega] origins thesis a pojem právní kultury ............................................ 425-446

Terezie Smejkalová:

Srozumitelnost práva ............................................................................ 447-472

František Novák:

Legislativa ČR v roce 2011: analytický a komparativní pohled .............................. 473-485

Štefan Siskovič:

Československý národ a demokratické základy Národného výboru a Národného zhromaždenia v roku 1918................................................................................ 486-498

Luboš Brim:

Soudní přezkum rozhodnutí orgánů občanských sdružení .................................. 499-518

JUBILEUM

Pětašedesátiny profesora Kratochvíla .......................................................... 519-520

RECENZE A ANOTACE

Monika Pauknerová:Verschraegen B. Internationales Privatrecht. 2012 .................... 521-522

Jan Wintr: Sobek T. Právní myšlení: kritika moralismu. 2011 ................................ 522-523

Petra Joanna Pipková: Handrlica J. Evropské společenství pro atomovou energii. 2012____ 524-525

Vladimír Lichnovský: Ščerba F. a kol. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace

trestní justice. 2012 .............................................................................. 525-528

ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Michal Šejvl: Zpráva z konference „Written and Historical Constitutions: Past and Present" 529-531

Lukáš Vymazal: Český Rejstřík zástav ve světle registru zajišťovacích práv UNCITRALu____ 532-533

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz