> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 2/2013

Záznam přidán/aktualizován: 24. květen 2013 v 11.56 hod.

STATI ♦ ARTICLES

Zbyněk Revenda: Teoretické a ekonomické aspekty pojištěni vkladů (Theoretical and Economic

Aspects of Deposit Insurance).......................................149

Vratislav Izák: Dluh nefinančních korporací a ekonomický růst (Debt of Nonfinancial Corporations

and Economic Growth) ..........................................171

Luboš Smrčka, Markéta Arltová, Jaroslav Schónfeld: Příčiny neúspěchu prosazování sanačních

postupů v insolvenčni realitě (Reasons for the Failure to Implement Financial Rehabilitation

Procedures in Insolvent Reality)......................................188

Lenka Janíčková, Veronika Baranová: Vliv efektivních daňových sazeb a jejich komponent na

přímé zahraniční investice - připad členských zemi EU (Impact of Effective Tax Rates and Its

Components on Foreign Direct Investment - the Case of the EU Member Countries)..........209

Martin Lukeš, Jan Zouhar, Martina Jakl, Petr Očko: Faktory ovlivňující vstup do podnikání: začínající podnikatelé v České republice (Factors Influencing Entrepreneurial Entry: Early-Stage Entrepreneurs in the Czech Republic)...................................229

Lukáš Rečka, Milan Ščasný: Analýza dopadů regulace v českém elektroenergetickém systému -

aplikace dynamického lineárního modelu MESSAGE (Environmental Regulation Impacts on the

Czech Power System by the Dynamic Linear Optimisation Model MESSAGE)..............248

DISKUSE ♦ DISCUSSION

Jan Kodera, Tran Van Quang: Modely nové keynesovské ekonomie: struktura, problémy,

perspektivy (The New Keynesian Economics Models: Structure, Disadvantages and Perspectives). . . 274

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz