> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 2/2013

Záznam přidán/aktualizován: 8. červenec 2013 v 06.26 hod.

Economics

4 Models of Consumer's Choice

Modely volby spotřebitele

Karel Šrédl, Alexandr Soukup, Lucie Severová

10 j Vazby lidského rozvoje na ekonomickou, sociální a politickou dimenzi globalizace

The Linkages between Human Developement and Economic, Social and

Political Dimension of Globalization

Aleš Kocourek, Pavla Bednářová, Šárka Laboutková

22 | The Regional Relationship between Quality of Business and Social Environment: Harmony or Disharmony?

Kvalita regionu z hlediska podnikatelského a sociálního prostředí: harmonie nebo disharmonie?

Milan Viturka, René Wokoun, Nikola Krejčová, Petr Tonev, Vladimír Zítek

41 ; Meranie ekonomického a finančného vplyvu majstrovstiev sveta v hokeji 2011 na mesto Košice

Measurement of Economic and Financial Impact of Ice Hockey World Championship on Košice City Miriam Šebová, Peter Džupka

54 Analýza príjmovej diferenciácie mužov a žien na Slovensku

Analysis of Income Differentiation between Man and Woman Alena Tartalbvá, Tatiana Sovičová

.y.. ...........

Business Administration and Management

66 Effect of Management Systems ISO 9000 and ISO 14000 on Enterprises' Awareness of Sustainability Priorities

Účinek manažerských systémů ISO 9000 a ISO 14000 na povědomí firem o prioritách udržitelnosti podnikání Adam Pawliczek, Radomír Piszczur

81 j Utilization Level of Business Process Management in Czech Enterprises - Objectives and Factors

Úroveň využití business proces managementu v českých podnicích - cíle a faktory

David Tuček, Michaela Hájková, Zuzana Tučkova

99 | Linking Retail Service Quality, Satisfaction and Perceived Value to Customer Behavioral Intentions: Evidence from Serbia

Prepojenie kvality maloobchodných služieb, spokojnosti a vnímania hodnoty

na zákazníkove správanie na príklade zo Srbska

Tamara Rajic, Jaroslav Dado, Janka Taborecka-Petrovicova

113 I Shrinking Cities and Governance of Economic Regeneration: the Case of Ostrava

Smrštlijící se města a řízení jejich ekonomické regenerace: na příkladu města Ostravy

Petr Rumpel, Ondřej Šlach, Jaroslav Koutský

129 Empirické ověření teorie forwardového kurzu

Empirical Verification of the Theory of Forward Rate Jitka Ptatscheková, Jan Draessler

138 Determinácia systematického rizika kmeňovej akcie v modeli časovo-premenlivého fundamentálneho beta

Equity Systematic Risk Determination Using Time-Varying Beta Market Model Jozef Glova

Marketing & Trade

151 I The Effects of Job Resourcefulness and Customer Orientation on Performance Outcomes: Evidence from Nigeria

Efekty pracovní vynalézavosti a zákaznické orientace na výkon: případ Nigérie Osman M. Karatepe

Information Management

161 Investigating on Successful Factors of Online Games Based on Explorer

Zjišťování faktorů úspěšnosti online her na základě výzkumu

Sarfaraz Hashemkhani Zolfani, Mahdi Farrokhzad, Zenonas Turskis

170 Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách (Alena Pauličková)

171 Hospodářská politika (Michal Tvrdoň)

172 Prosperující podnik v regionálním kontextu (Petr Němeček)

173 J Malý slovník finančního práva (Marie Sciskalová)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz