> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/2013

Záznam přidán/aktualizován: 11. červenec 2013 v 13.36 hod.

ČLÁNKY

105 Markéta Kocová

Analýza vývoje úmrtnosti v Rusku za využití různých metod dekompozice

117 Michaela Šimečková

Proměny pozdního mateřství v České republice v demografickém pohledu

132 Mohammad Salim Zahangir – Mosammat Zamilun Nahar

Fertility in Rural and Urban Bangladesh: A Comparative Study

DISKUZE

145 Dagmar Bartoňová

Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR a její zjišťování aneb jak lze měřit úroveň vzdělání

SČÍTÁNÍ LIDU

150 Josef Škrabal

Třetinu všech hospodařících domácností tvoří domácností důchodců

RECENZE

154 Jaroslava Feistauerová

Tomáš Cipra: Penze, kvantitativní přístup

156 Vladimír Hulík

Vzdělanostní nerovnosti v české společnosti: Vývoj od počátku 20. století do současnosti

ZPRÁVY

158 Z České demografické společnosti

159 4. demografická konference "Mladých demografů"

160 Konference uživatelů dat evropských šetření EU-LFS a EU-SILC

162 Tomáš Fiala (28. září 1953)

PŘEHLEDY

164 Marie Kusovská

Vojenský újezd jako determinant populačního vývoje daného mikroregionu?

180 Pavel Čtrnáct

Vybrané výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 26. 3 2011 za hospodařící domácnosti

BIBLIOGRAFIE

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz