> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 7/2013

Záznam přidán/aktualizován: 15. červenec 2013 v 10.57 hod.

Pracovněprávní aktuality (JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá)

Daňové aktuality (Ing. Dana Trezziová, Ing. Milena Durišová)

Téma měsíce

Svatba (Ing. Alena Chládková)

Pracovní právo

Možnosti práce při mateřské a rodičovské dovolené (JUDr. Eva Janečková)

Povodně a jejich důsledky v pracovněprávní oblasti (JUDr. Lucie Marelová)

Termínový kalendář

Otázky a odpovědi

Zdravotní pojištění

Povodně a neplacené volno z pohledu zdravotního pojištění

Povinnosti a chyby zaměstnavatele ve zdravotním pojištění

Svědek u soudu a zdravotní pojištění (Ing. Antonín Daněk)

Cestovní náhrady

Vzory výpočtu paušálu pro zahraniční pracovní cesty (JUDr. Marie Salačová)

Zaměstnanost

Kontrolní činnost orgánů inspekce práce (JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler)

Judikatura

Nadbytečnost zaměstnance vs. příčinná souvislost s nemocí z povolání

Nevydání potvrzení o zaměstnání a náhrada škody (JUDr. Petr Bukovjan)

Personalistika

Cíle a metody personálního controllingu (Doc. Dr. Jan Urban, CSc.)

Zaměstnávání absolventů (Markéta Šimáková)

Názory, stanoviska

Stanoviska AKV k problémům pracovního práva XI.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz