> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 9/2001

Záznam přidán/aktualizován: 28. leden 2009 v 13.24 hod.

Úvod (PhDr. Vladimír Přikryl)..........................................................................................4

Introduction........................................................................................................................5

Zákon 363/1999 Sb., o pojišťovnictví............................................................................... 14

Act No. 363/1999 Coll., the Insurance Act...................................................................... 15

VyhJáška Ministerstva financi 75/2000 Sb..................................................................... 106

Decree of the Ministry of Finance No. 75/2000 Coll..................................................... 107

Zákon 159/1999 Sb. - výňatek..................................................................................... 164

Act No. 159/1999 Coll. -extract................................................................................... 165

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz