> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 7/2013

Záznam přidán/aktualizován: 5. srpen 2013 v 12.59 hod.

STATI

Pavel Svoboda:

Přidružení k Evropské unii po Lisabonské smlouvě .......................................... 641-663

Veronika Klenová:

Favor testamenti a ne/určitosť prejavu vôle.................................................... 664-676

Radim Seltenreich:

„Zakladatelský věk": Federální soudnictví a ústavní problematika v USA na sklonku

18. a v prvé čtvrtině 19. století .................................................................. 677-690

Ondřej Kašpar - Ondřej Stehlík:

Rovnost volebního práva v judikatuře Ústavního soudu ČR .................................. 691-710

Filip Plašil:

Úskalí pojmu „veřejný zadavatel" na příkladu církevních právnických osob................ 711-720

DISKUSE

David Mazánek:

Systémové selhání veřejné správy aneb mají statisíce rozhodnutí chybně vyznačenou doložku

právní moci?...................................................................................... 721-728

RECENZE A ANOTACE

Karel Eliáš: Ronovská K. Nové české nadační právo v evropském srovnání. 2012 .......... 729-731

Lenka Jamborová: Goodey J. - Aromaa K. (eds.) Trestné činy z nenávisti. 2012.............. 731-734

Tomáš Friedel: Stevens, J. R Five Chiefs: A Supreme Court Memoir. 2011 .................... 734-735

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Milan Vrba: Zpráva z konference „Odpovědnost a ručení v právu obchodních společností" 736-740

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz