> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 5/2013

Záznam přidán/aktualizován: 5. srpen 2013 v 13.01 hod.

Aleš MELECKÝ - Markéta GUBANIOVÁ: Fiskální pravidla v zemích Visegrádské čtyřky.......................................... 437

Tomáš DOMONKOS - Štefan DOMONKOS - Miroslava DOLINAJ-COVÁ - Nora GR1SÁK0VÁ: The Effect of the Formula Apportionment of the Common Consolidated Corporate Tax Base on Tax Revenue in the Slovak Republic............................................. 453

Richard BR U NET- THORNTON - Vladimir BUREŠ: Interpreting the Czech Knowledge Management Experience....................... 468

Dana KLOUDOVA: Přístup SVAR k odhadu produkční mezery - aplikace pro slovenskou ekonomiku................................ 482

Zuzana Č1ČKOVÁ - Ivan BREZINA - Juraj PEKÁR: Solving the Real-life Vehicle Routing Problem with Time Windows Using Self Organizing Migrating Algorithm.................................. 497

Jozef SUCHOZA: Vzťah práva a ekonomiky v období krízových situácií v národnom hospodárstve (legislatívne úvahy a podnety) .......... 514

Recenzie

BALÁŽ, Peter - SZÔKEOVÁ, Silvia - ZÁBOJNÍK, Stanislav: Čínska ekonomika - nová dimenzia globalizácie svetového hospodárstva: (bude XXI. storočie storočím Cíny?) - Peter Verček..................... 538

KLAUS, Václav: My, Evropa a svět - Danes Brzica............... 542

Aleš MELECKÝ - Markéta GUBANIOVÁ: Fiscal Rules in the Visegrád Countries (in Czech).................................... 437

Tomáš DOMONKOS - Štefan DOMONKOS - Miroslava DOLINAJ-COVÁ-Nora GRJSÁKOVA: The Effect of the Formula Apportionment of the Common Consolidated Corporate Tax Base on Tax Revenue in the Slovak Republic (in English)............................... 453

Richard BRUNET-THORNTON - Vladimír BUREŠ: Interpreting the Czech Knowledge Management Experience (in English)........... 468

Dana KLOUDOVÁ: The SVAR Approach to Estimating Output Gap -Application for Slovak Economy (in Czech)...................... 482

Zuzana ČIČKOVÁ - Ivan BŘEZINA - Juraj PEKAR: Solving the Real-life Vehicle Routing Problem with Time Windows Using Self Organizing Migrating Algorithm (in English)....................... 497

Jozef SUCHOŽA: The Relation of Law and Economics in the Period of Crisis in National Economy (Legislative Reflections and Impulses) (in Slovak).................................................. 514

Book Reviews

BALÁŽ, Peter - SZÓKEOVÁ, Silvia - ZÁBOJNÍK, Stanislav: Chinese Economy - New Dimension of the Globalization of the World Economy: (Will 21st century belong to China?) - Peter Verček........... 538

KLAUS, Václav: We, Europe and the World - Danes Brzica........ 542

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz