> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 4/2013

Záznam přidán/aktualizován: 13. září 2013 v 14.17 hod.

ÚVODEM ♦ PREFACE

Stanislava Hronová, Richard Hindis: Vysoká škola ekonomická v Praze jako centrum ekonomické

vědy ve 21. stoleti (University of Economics, Prague as a Centre of Economic Science in 21th Century) . . 299

Martin Mandel: Šedesát ročníků Politické ekonomie - krátké zamyšlení nad minulosti a současností

časopisu (60 Volumes of Politická Ekonomie - A Brief Reflexion of the Past and Present

of our Journal)...............................................303

STATI ♦ ARTICLES

František Stellner, Pavel Szobi: K institucionálním a personálním okolnostem vzniku Vysoké školy ekonomické v Praze (Institutional and Personnel Circumstances of the Formation of the University of Economics, Prague)............................................307

František Stellner, Marek Vokoun: Udělováni vědeckých hodností na Vysoké škole ekonomické v Praze v padesátých letech 20. století (Scientific Degrees Awarded by the University of Economics, Prague in the Fifties of 20th Century)...................................316

Miroslav Ševčík, Daniel Váňa, Michaela Ševčíková: Politická ekonomie, hospodářská politika

a hospodářské dějiny v rámci pedagogických a vědeckých aktivit Vysoké školy ekonomické od druhé

poloviny 20. století (Political Economy, Economic Policy and Economic History as a Part of Teaching

and Scientific Activities of the University of Economics from the Second Half of the 20th Century).... 333

Jitka Koderová: Šedesát let oboru finance na Vysoké škole ekonomické v Praze

(60 Years of the Study Branch Finance at the University of Economics, Prague).............354

Prokop Závodský: Šedesát let statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze

(60 Years of Statistics at the University of Economics, Prague)......................367

Miloslav Synek, Václav Hoffmann, Iveta Mackenzie: Historie a vývoj vědního oboru podniková ekonomika (The History and Development of Business Economics Science)...............388

Eva Černohlávková, Hana Machková, Ludmila Štěrbová, Dana Zadražilová: Zahraniční a vnitřní obchod - historie a rozvoj vědního oboru (Foreign and Domestic Trade - The History

and Development of Science Branch)...................................407

Miloslav Janhuba: Účetnictví a jeho místo ve vědě a výuce na Vysoké škole ekonomické v Praze (Accounting and Its Place in Science and Teaching in the University of Economics, Prague).......420

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz