> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 10/2001

Záznam přidán/aktualizován: 28. leden 2009 v 13.25 hod.

Možnosti řešení rizik pojišťovacích institucí..................................................................5

(The Possibility of Solution of Companies' Risks Insurance) Ing. Eva Due háčková, CSc, Vysoká škola ekonomická

Proaktivní řízení zdrojů v pojistném sektoru - controlling nákladů........................ 15

(Proactive Management of Resources in the Insurance Sector - Cost Controlling) Ing. Jiří Stejskal, Kooperativa, pojišťovna, a.s.

Predpovední intervaly pro kredibilitní modely v pojištění..........................................22

(Prediction Intervals for Credibility Models in Insurance)

prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc, Matematicko-fyzikálnífakultu UK a VŠE

Vyšetřování trestného činu pojistného podvodu..........................................................40

(Investigation of the Criminal Act of Insurance Fraud)

prof. J U Dr. Ing. Viktor Porada, DrSc, Policejní akademie CR

J U Dr. Vlastimil Pršal, Allianz pojišťovna, a.s.

Kapitoly z pojistné teorie - VII.....................................................................................62

(Chapters from Insurance Theory - VII)

doc. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc, Vysoká škola ekonomická

Elektronický podpis..........................................................................................................75

(Electronic Signature)

doc. Ing. Vladimír Smejkal, CSc, soudní znalec

Penzijní produkty..........................................................................................................93

(Pension Products)

prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc, Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s.

Technická univerzita v Liberci

K některým problémům pojištění odpovědnosti z provozu vozidla..........................110

(On Some Problems of MTPL Insurance) JUDr. Jiří Horník

The Coming of Insurance in Future EU Member Countries in Eastern Europe..... 119

(Příchod pojistného trhu do budoucích členských zemí EU ve východní Evropě)

Dr. Michael Theil, Wirtschafisuniversitüt Wien, Institut für Versicherungswirtschaft/CEMS, PIM

Sekuritizace pojistného rizika..................................................................................... 132

(Securitization of Insurance Risk)

prof RNDr. Tomáš Cipra, DrSc, UK Praha a VŠE Praha

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz