> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 9/2013

Záznam přidán/aktualizován: 2. říjen 2013 v 08.46 hod.

STATI

Matěj Gregárek:

Justification as fairness: liberalismus jako symetrický rámec pro justifikační teorie ........ 849-868

Petra Joanna Pipková:

Ochranný účel normy a jeho význam pro vymezení rozsahu odpovědnosti za škodu

(k§2910NOZ).................................................................................... 869-882

Karel Alexa:

Prodloužení lhůty pro stanovení daně.......................................................... 883-894

Jakub Handrlica:

55 let evropské integrace v oblasti mírového využívání jaderné energie: vývoj, současnost

a perspektivy právního řádu Euratomu ........................................................ 895-913

Ján Drgo:

Východiská, štruktúra a všeobecná povaha protižidovské] legislatívy v nacionálno-socialis-

tickom Nemecku po roku 1933 .................................................................. 914-930

RECENZE A ANOTACE

Karel Eliáš: Vymazal L. Zástavní právo. 2012 .................................................. 931-932

Jan Wintr: Kubát M. Současná česká politika. Co s neefektivním režimem? 2013 .......... 932-935

Veronika Klenová: Longchamps de Bérier F. Law of Succession: Roman Legal Framework

and Comparative Law Perspective. 2011........................................................ 935-937

Alena Pauličková:Vílov& B. Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách. 2011.. 938-939

Nataša Hrnčárová: Košičiarová S. Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy. 2012____ 940-942

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Michal Šejvl: Zpráva z konference .Justification of Political Authority", konané na Právnické

fakultě Antverpské univerzity .................................................................. 943-946

Sandra Brožová: Zpráva z konference „Jednotlivec a stát" .................................... 947-948

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz