> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 10/2013

Záznam přidán/aktualizován: 8. říjen 2013 v 12.33 hod.

Pracovněprávní aktuality (JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá)

Daňové aktuality (Ing. Dana Trezziová, Ing. Milena Durišová)

Téma měsíce

Časté chyby ve mzdové praxi (Ing. Miroslav Bulla)

Pracovní právo

Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy 2014 (JUDr. Bořivoj Šubrt)

Vybrané otázky ohledně kolektivních smluv vyššího stupně (JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Daniel Vejsada)

Konec letního času (Ing. Alena Chládková)

Zdravotní pojištění

Postavení osoby bez zdanitelných příjmů

Dopady ekonomické krize a placení pojistného na zdravotní pojištění

Zaměstnavatelé a podnikatelé - možnosti "úlev" (Ing. Antonín Daněk)

Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Zaměstnanost

Zahraniční pracovníci v České republice (Ing. Jiří Halbrštát)

Orgány inspekce práce a podněty ke kontrole (JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler)

Judikatura

Pracovní cesty cizinců (JUDr. Petr Bukovjan)

Personalistika

Plánování lidských zdrojů v organizaci (Doc. Dr. Jan Urban, CSc.)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz