> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 11/2002

Záznam přidán/aktualizován: 28. leden 2009 v 13.26 hod.

Finanční trh v České republice po deseti letech transformace a perspektivy

jeho dalšího rozvoje ........................................................................................................................ 8

(Financial Market in the Czech Republic after Ten Years of Transformation and Perspectives of Further Development) Ing. Jaroslav Šulc, CSc, Ministerstvo financí

Sedm let penzijního připojištění se státním příspěvkem v České republice ............................ 19

(Seven Years of Complementary Pension Insurance with State Contributions in the Czech Republic) Ing. Václav Krivohldvek, CSc, Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění

Jak dál v důchodové reformě?......................................................................................................31

(What next in Pension reform?)

prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc, Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s.

K problematice dalšího vývoje evropské účetní legislativy........................................................47

(On the Issues of Future Development of European Legislation Regulating Accounting) Ing. Ladislav Langr, Ing. Roman Sedlák, Komora auditorů CR

Pojištění leteckých rizik „den poté" ............................................................................................60

(The Insurance of Aviation Risks „the Day after") J U Dr. Petr Záruba, Česká pojišťovna a.s.

Metody finančního modelování v neživotním pojištění jako nástroj podpory

manažerského rozhodování............................................................................................................71

(Methods of Financial Modelling in Non-life Insurance as an Instrument of Support

for Management Decision-making)

Ing. PetrSosík, Vysoká škola ekonomická, Allianz pojišťovna, a.s.

Kapitoly z pojistné teorie VIII ......................................................................................................82

(Chapters from Insurance Theory VIII)

doc, Ing. Jaroslav Daňhel.CSc, Vysoká škola ekonomická

Deriváty a možnosti jejich využití v pojišťovnictví......................................................................90

(Derivatives and the Possibilities of Their Use in Insurance) Ing. Petr Dvořák, Vysoká škola ekonomická

Alternativní metody transferu rizika ..........................................................................................96

(ART, Alternative Risk Transfer) Ing. Petr Hladný

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES ze dne 27. října 1998

o doplňkovém dozoru nad pojišťovnami v pojišťovací skupině .................................................... 106

(Directive 98/78/EC of the European Parliament and of the Council)

Směrnice 2000/26/EC Evropského parlamentu a Rady ze 16. května 2000 o sbližování zákonů členských států o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, kterou se upravují směrnice Rady 73/239/EEC

a 88/357/EEC (čtvrtá směrnice pojištění motorových vozidel).................................................... 123

(Directive 2000/26/EC of the European Parliament and of the Council)

Několik metodologických poznámek k problému asymetrie informace v pojišťovnictví.....137

(Some Methodical Observations Regarding the Issue of Asymmetric Information in Insurance) doc. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc, Vysoká škola ekonomická

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz