> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/2013

Záznam přidán/aktualizován: 24. říjen 2013 v 13.37 hod.

ČLÁNKY

189 Terezie Štyglerová – Michaela Němečková

Populační vývoj v České republice v roce 2012

208 Ladislav Rabušic – Beatrice Chromková Manea

Velikost rodiny – postoje, normy a realita

DISKUZE

220 Josef Kotýnek

Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR a její zjišťování v širších souvislostech

224 Michaela Kleňhová

Odpovídá úroveň znalostí a dovedností dosaženému vzdělání a jak je možné znalosti a dovednosti měřit?

228 Jakub Fischer

K vybraným problémům statistického zachycení úrovně vzdělání a vzdělávání populace

SČÍTÁNÍ LIDU

231 Tereza Krausová

Cizinci v České republice

RECENZE

237 Drahomíra Dubská

Koncepty, teorie a měření kvality života

ZPRÁVY

239 XLIII. konference České demografické společnosti

241 Seminář For Fertility 2013

241 Regionální pracoviště sčítání ČSÚ ukončila svoji činnost

243 Nejnovější projekce ČSÚ

PŘEHLEDY

244 Radek Havel

Pohyb obyvatelstva České republiky podle krajů a okresů v roce 2012; Pohyb obyvatelstva České republiky ve městech nad 20 tisíc obyvatel v roce 2012

BIBLIOGRAFIE

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz