> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 7/2013

Záznam přidán/aktualizován: 11. listopad 2013 v 14.26 hod.

OBSAH

Vladimír BALÁŽ - Viera BAČOVA - Eva DROBNÁ - Katarína DU-DEKOVÁ - Kamil ADAMÍK: Testing Prospect Theory Parameters .... 655

Jaromír GOTTVALD - Eva RIEVAJOVÁ - Silvia ŠIPIKALOVÁ: Determinants of Individual Wages in the Slovak Republic .............. 672

Beáta MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ - Juraj NEMEC: Contract Management and its Impact on Contracting Public Services: Slovak Republic 690

Jana HRBKOVA: Mladí lidé a sociální politika: implikace pro sociální

smír...................................................... 700

Petra GABRIELOVÁ: Vývoj zahraničného obchodu západného Balkánu

vo svetle pokračujúcej ekonomickej integrácie regiónu.............. 722

Naděžda JANKELOVÁ - Ivana MJŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ - Juraj MISUN: Význam strategického rozhodovania v mikropodnikoch a veľmi malých podnikoch na príklade Slovenskej republiky............. 737

Recenzie

BPvZICA, Daneš a kol.: Spolupráca aktérov v technologickom a inovačnom rozvoj i - Stefan Sabo.................................... 757

Stredná a východná Európa - poučenie z krízového obdobia

KULIKOVA, Natalija Vladimirovna (2011): Centraľnaja avostočnaja Evropa: uroki mirovogo krizisa- Vladimír Bačišin a Martin Matušovič 759

SVITEK, Miroslav: Víc než součet částí - Systémový pohled na proces poznání - Bohumír Stédroň................................... 763

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz