> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 10/2013

Záznam přidán/aktualizován: 11. listopad 2013 v 14.31 hod.

STATI

Jan Dědič:

Obchodní korporace v pohledu rekodifikačních intertemporálních ustanovení .......... 953-962

Michal Šejvl:

Stát jako nositel sekularizace? ................................................................ 963-988

Václav Janeček:

Sankční náhrada škody ........................................................................ 989-1012

Milan Dubovský:

Konanie o pilotnom rozsudku ako zvláštny procesný postup Európskeho súdu pre ľudské

práva ............................................................................................ 1013-1028

Jan Exner:

Sportovní národnost ve světle práva Evropské unie ........................................ 1029-1044

INFORMACE

Martin Štefko:

Právo vyslat cizince na pracovní cestu v rámci České republiky? .......................... 1045-1050

RECENZE A ANOTACE

Barbora Vlachová: Bříza P. Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě. 2012 .. 1051-1052

Marie Koričanská: Snijders H. - Vogenauer S. (eds.) Content and Meaning of National Law

in the Context of Transnational Law. 2009 .................................................... 1052-1053

Peter Mosný - Robert Jáger: Laclavíková M. - Švecová A. Pramene práva na území Slovenska II. (1790-1918). 2012...................................................................... 1053-1055

Marie Vanduchová: Jelínek, J. a kolektiv. Zálcon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2013 .................................................................................. 1055-1056

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Pavel Svoboda: Výroční konference o evropském právu 2013 .............................. 1057-1058

Jaromír Tauchen: Vědecké kolokvium „Oděv v právu" ...................................... 1059-1060

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz