> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 2-3/2013

Záznam přidán/aktualizován: 11. listopadu 2013 v 14.33 hod.

Rozdělení úkolů mezi správního a trestního soudce ve věcech daňových (Viktor Smejkal)............................... 3

Vývoj právní regulace spojené s přijetím jednotného bankovního dohledu (Mgr. Klára Kubáňová)................. 15

K vybraným povinnostem investičního zprostředkovatele při vyžadování informací od zákazníka

(Martin Hobza)............................................................................................................................................. 20

Srovnání zdanění daní z příjmů fyzických osob v České republice a Německu (Lenka Němcová)................... 25

Deus ex machina II ('Mgr. TomášHulkó)........................................................................................................ 31

Judikatura Evropského soudního dvora (Viktor Smejkal)................................................................................ 35

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz