> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 11/2013

Záznam přidán/aktualizován: 26. listopad 2013 v 09.22 hod.

STATI

František Púry - Pavel Šámal:

Trestní odpovědnost v souvislosti s rozhodováním kolektivních orgánů .................. 1065-1083

Tomáš Sobek:

Království práva na zemi ...................................................................... 1084-1112

Karel Vlček:

Přístupy k řešení oboustranného omylu při uzavírání smlouvy ............................ 1113-1131

František Novák:

Legislativa ČR v roce 2012 - kvantitativní přehled............................................ 1132-1149

GLOSY

Radek Malenovský:

Důvěryhodnost justice: nad rozsudky ve věci odvolání vrchního státního zástupce...... 1150-1156

RECENZE A ANOTACE

Michal Tomášek:Tomáš Jablonický. Profesor August Miřička. Memorabilia iuridica sv. 7.

2013.............................................................................................. 1157-1159

Karel Marek: Benda J. Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989. 2013 1159-1160

Stanislav Bruncko: Čevelová Z. Gender, víra a manželství v „dlouhém" 19. století. Možnosti interpretace katolických normativních pramenů. 2012 .................................... 1160-1162

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Vojtech Vladár: Správa o 15. konferencii právnych romanistov Českej republiky a Slovenskej republiky.................................................................................. 1163-1166

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz