> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 12/2002

Záznam přidán/aktualizován: 28. leden 2009 v 13.27 hod.

Kapitoly z pojistné teorie IX - Neživotní pojištění...............................5

Chapters from Insurance Theory IX - Non-life Insurance doc. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc, Vysoká škola ekonomická

Matematické modelování v pojišťovnictví.......................................20

Mathematical Modelling in Insurance

prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc, Matematicko-fyzikální fakulta UK

Riziko ve zdravotním pojištění......................................................25

The Risk in Health Insurance

Mgr. Martin Čížek, UN1QA pojišťovna, d.s., Matematicko-fyzikální fakulta UK

Simulační analýza modelu rizikové rezervy.......................................36

Simulation Analysis of the Risk Reserve Model

Mgr. Pavel Finfrle, Generali Pojišťovna a. s., Matematicko-fyzikální fakulta UK

Příspěvek k pravděpodobnostnímu modelování rizikové rezervy

v neživotním pojištění..................................................................52

A Contribution to Probability Modelling of the Non-life Insurance Risk Reserve Mgr. Dana Chládková, KPMG Česká republika, s. r. o., Matematicko-fyzikální fakulta UK

Neproporcionální zajištění s vícenásobnou saturací.............................63

Non-proportional Reinsurance with Multiple Reinstatements

Mgr. Helena Lazosovci, Be, Česká pojišťovna a.s.

Vývoj volného kapitálu neživotní pojišťovny.....................................75

Free Capital Development of a Non-life Insurance Company RNDr. Dagmar Filcová, Ph.D., Kooperativa, pojišťovna, a. s.

Porovnání investic do neživotního pojištění s

kapitálovými investicemi..............................................................85

A Comparison between Investments into Non-life Insurance and Investments on the Capital Market

RNDr. Monika Sťástková, Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění. Ministerstvo financí

Jak na systémy bonus - malus.....................................................101

How on the Bonus - Malus Systems Mgr. Jan Šváb, Kooperativa, pojišťovna, a. s.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz