> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 5/2013

Záznam přidán/aktualizován: 16. prosinec 2013 v 14.14 hod.

STATI ♦ ARTICLES

Marta Nečadová, Jindřich Soukup: Kontroverzní pojem národní konkurenceschopnost a výsledky zemí V-4 v mezinárodních žebříčcích konkurenceschopnosti 2007-2012 (The Controversial Concept of National Competitiveness and the Results of the Visegrád group in International Rankings

of Competitiveness 2007-2012)...................................... 583

Marika Křepelová, Josef Jablonský: Analýza státních dluhopisů jako indikátoru pro akciový trh

(Analysis of Government Bonds as an Indicator for Stock Market)....................605

Zuzana Machová, Igor Kotlán: Interakce zdanění, vládních výdajů a ekonomického růstu:

panelový VAR model pro země OECD (Interaction of Taxation, Government Expenditure and

Economic Growth: Panel VAR Model for OECD Countries)........................623

Dana Kloudová: Produkční mezera jako indikátor inflace - případ pro Českou republiku

(Output Gap as Indicator of Inflation - Case for Czech Economy)....................639

Kristýna Vltavská, Jakub Fischer, Petr Doucek, Jana Hančlová: Vliv ICT na produktivitu práce a souhrnnou produktivitu faktorů v České republice (The Influence of Information and Communication Technologies on Labour Productivity and Total Factor Productivity in the Czech Republic) .......653

Tomáš Lechner: Ekonomické dopady implementace ICT ve veřejné správě: důkazy z České republiky (Economic Impacts of ICT Implementation in Public Administration: Evidence from the Czech Republic)..................................................675

KONZULTACE ♦ CONSULTATION

Pavol Minárik: Ekonomie náboženství a její relevance pro ekonomy ve střední Evropě

(Economics of Religion and Its Relevance for Economists in Central Europe)..............691

Z EKONOMICKÉ LITERATURY ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Kamil Janáček: Komplexní publikace o makroekonomické analýze (A Comprehensive Book

on the Macroeconomic Analysis).....................................705

Viera Kuzmyšinová, Pavol Kuzmyšin: Na križovatke: quo vadis světová ekonomika?

(On a Crossroad: Quo Vadis, World Economy?).............................707

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz