> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 4/2013

Záznam přidán/aktualizován: 15. leden 2014 v 13.58 hod.

4 Mental Health Financing in Six Eastern European Countries

Financování péče o duševní zdraví v šesti státech východní Evropy Martin Dlouhý, Miroslav Barták

14 | Creative Industries in the Czech Republic: A Spatial Perspective

Kreativní odvětví v České republice: prostorová perspektiva Ondřej Šlach, Jaroslav Koutský, Josef Novotný, Jan Ženka

30 Are Subsidies Really Needed? The Case of EU Regional Policy in the Czech and Slovak Republics

Sú dotácie naozaj potrebné? Prípadová štúdia regionálnej politiky EÚ

v Českej republike a na Slovensku

Miroslav Šipikal, Peter Pisár, Viera Labudová

42 Modelování mzdových rozdělení posledních let v České republice s využitím L-momentů a predikce mzdových rozdělení podle odvětví

Modeling of Wage Distribution in Recent Years in the Czech Republic Using L-moments and the Prediction of Wage Distribution by Industry Diana Bílková

55 Systémová rizika trhu bydlení v ČR

Systemic Risks on the Czech Housing Market Petr Sunega, Martin Lux

konomika a management

usiness Administration and Management

71 Multi-Criteria Project Portfolio Optimization Under Risk and Specific Limitations

Vícekriteriální optimalizace portfolia projektů s respektováním rizika a specifických omezení

Jiří Fotr, Miroslav Plevný, Lenka Švecová, Emil Vacík

89 Senior Managers and SMEs' Propensity to Quality Improvement Programs - a Comparative Analysis

Senior manažeři a tendence malých a středních podniků k programům zlepšování kvality - srovnávací analýza Luis Antonio Fonseca Mendes

104 The Effectiveness of Industrial Zones Support in the Czech Republic

Efektivnost podpory průmyslových zón v České republice Milan Damborský, René Wokoun, Nikola Krejčová

118 j Microfranchising: nový nástroj rozvojové pomoci

Microfranchising: a New Tool of Development Aid Vendula Macháčková

Finance

134 j Spôsob permanentnej úpravy výšky poistného v neživotnom poistení

Method for Permanent Adjustments of Premium in Non-Life Insurance Ján Gogola

143 Zdroje a meze racionality opčního obchodování

Sources and Boundaries of Option-Trading Rationality Jan Vlachy

158 Vybrané aspekty kauzality daňové incidence

The Causalities of the Tax Incidence - Basic Resources

Ladislav Hájek, Eva Hamplová, Pavel Jedlička, Jaroslav Kovárník

Book Review

170 Dějiny moderního podnikání

(Jana Geršlová) Karel Skokan

171 | Finanční trhy, bankovnictví, pojišťovnictví

(Jaroslav Belás a kol.) Boris Popesko

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz