> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 13/2003

Záznam přidán/aktualizován: 28. leden 2009 v 13.34 hod.

Provozování pojišťovací činnosti v Evropské unii na základě práva zakládat

pobočky a na základě svobody poskytovat služby...................................................................................5

Insurance Activities in the European Union Based on the Right of Establishment of Branch Offices and Freedom to Provide Services

JUDr. Jana Čechová, PhDr. Vladimír Přikryl, Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění, Ing. Josef Čížek, Česká asociace pojišťoven

Kartelové právo a oblast pojišťovnictví (srovnání principů právní úpravy ČR a EU)...................... 15

Anti-trust Law and the Field of Insurance / Comparison of Legal Principles in the Czech

Republic and in the European Union

Mgr. Petr Běhán, Právnická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň

Asymetrie informace na pojistných trzích a její důsledky pro regulaci pojišťovnictví.........................35

Asymmetry of Information in Insurance Markets and Consequences for Regulation

of Insurance

prof. Ing. Jaroslav Danket, CSc, Vysoká škola ekonomická

Oceňování opcí v životním pojištění.......................................................................................................45

Pricing Options in Life Insurance

prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc, Matematicko-fyzikální fakulta UK a VSE

Smlouva o zprostředkování a smlouva o obchodním zastoupení.........................................................49

Contract on Intermediary Services and Contract on Business Representation doc. JUDr. Karel Marek, CSc, Právnická fakulta MU

Využití nástrojů kapitálového trhu jako alternativního nástroje zajištění.........................................65

The Use of Capital Market Instruments as an Alternative Reinsurance Instrument big. Petr Hladný, doktorand Katedry financí VSB TU, Ostrava

Způsoby výpočtu cash flow životních pojištění......................................................................................75

Principles of Cash Flow Modelling of Life Insurance

Mgr. Martin Janeček, odpovědný pojistný matematik ČSOB Pojišťovny, a. s.

Vyšetřování krádeží motorových vozidel ...............................................................................................88

Investigation of Motor-car Theft

prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc, Policejní akademie v Praze,

JUDr. Vlastimil Pršal, Allianz pojišťovna, a .s.

Inovace a moderní pojetí investičního životního pojištění.................................................................. 101

Innovation and Modern Conception of Equity Linked Insurance Policies Ing. Ondřej Poul, doktorand Katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz