> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistné rozpravy – 14/2004

Záznam přidán/aktualizován: 28. leden 2009 v 13.35 hod.

K radikální změně českého pojistného práva..........................................................................................5

On the Issues of a Radical Change in the Czech Insurance Law Ing. Ladislav Bartoníček, MBA, prezident České asociace pojišťoven

Jsme členským státem Evropské unie ......................................................................................................6

We are a Member State of the European Union

Ing. Václav Křivohlávek, CSc, ředitel Úřadu státního dozoru v pojištovnictví a penzijním připojištění

K novele zákona o pojišťovnictví ..............................................................................................................8

On the Issues of the Insurance Act Amendment Ing. Ladislav Korohcz.uk, CSOB Pojišťovna, a. s.

K novému zákonu o pojistné smlouvě .................................................................................................... 15

On the Issues of the New Act on the Insurance Contract JUDr. Věra Skopová

K zákonu o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí .........................30

On the Issues of the Act on Insurance Intermediaries and Loss Adjusters Mgr. Ing. Augustin Semeník, místopředseda legislativní sekce CAP Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., generální tajemník CAP

Nové úkoly pojišťoven podle novely zákona č. 168/1999 Sb..................................................................43

New Tasks of Insurance Companies after the Amendment of Act No. 168/1999 Coll. JUDr. Pavel Busta, Česká asociace pojišťoven

Základné smery kodifikácie poistného práva .......................................................................................48

Basic Directions of Insurance Law Codification

JUDr. Imrich Fekele, CSc, Slovenská kancelária poisťovateľov

Ekonomika komerčního pojišťovnictví prožívá neuralgický bod .......................................................75

The Economy of Commercial Insurance is Experiencing a Neuralgic Point prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc, Vysoká škola ekonomická

Finitní zajištění - další z metod alternativního způsobu zajištění pojišťovny ...................................79

Finite Reinsurance - Another Method of Alternative Reinsurance of an Insurance Company Ing. Petr Hladný, doktorand Katedry financí VSB, TU Ostrava

Výpočetní aspekty pojištění dlouhodobé péče a dlouhodobé pracovní neschopnosti .......................88

Calculation Aspects of Long -Term Care and Permanent Health Insurance

prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc, MFF Univerzity Karlovy a Vysoká škola ekonomická Praha

Středoevropský a východoevropský pojistný trh a jeho makroekonomický rámec ........................ 100

Central and Eastern European Insurance Market and its Macroeconomical Setting Josef Pöschl, Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz