> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 2/2014

Záznam přidán/aktualizován: 26. únor 2014 v 14.28 hod.

Pracovněprávní aktuality (JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá)

Daňové aktuality (Ing. Dana Trezziová, Bc. Kateřina Nováková)

Téma měsíce

Aktuální tiskopisy týkající se daně z příjmů fyzických osob (Jana Šmídová)

Daň z příjmů

Změny ve zdanění příjmů ze závislé činnosti po 1.1.2014 (Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová)

Mzdy a platy

Příprava na zpracování Ročního zúčtování daní II. (Vladislava Dvořáková, DiS.)

Zdravotní pojištění

Pojištěnci veřejného zdravotního pojištění v roce 2014

Zaměstnání malého rozsahu z pohledu zdravotního pojištění (Ing. Antonín Daněk)

Otázky a odpovědi

Zaměstnanost

Aktuální rozsudky v oblasti nelegální práce II. (JUDr. Jaroslav Stádník, Mgr. Petr Kieler)

Termínový kalendář

Judikatura

Nemoc z povolání a odpovědnost zaměstnavatele

Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a výpověď z pracovního poměru (JUDr. Petr Bukovjan)

Cestovní náhrady

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2014 (JUDr. Marie Salačová)

Personalistika

Leadership v praxi (Doc. Dr. Jan Urban, CSc.)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz