> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 2/2014

Záznam přidán/aktualizován: 28. únor 2014 v 14.16 hod.

Václav Smejkal:

Doktrinálni souboj o evropský antitrust- odkud kam směřuje soutěžní politika a právo EU? 89-111 Robert Zbíral:

Koncept národní identity jako nový prvek ve vztahu vnitrostátního a unijního práva:

poznatky z teorie a praxe ........................................................................ 112-133

Martin Kopecký:

K postavení územního samosprávného celku jako účastníka správního řízení a k aktuálním

otázkám posuzování nestrannosti rozhodování ve spojeném modelu veřejné správy...... 134-144

Ondřej Svaček:

Postavení soudních rozhodnutí v systému aplikovatelného práva Mezinárodního trestního

soudu ............................................................................................ 145-159

Bystrík Šramel:

Dohoda o vine a treste vo svetle angloamerického „plea bargaining"........................ 160-172

RECENZE

Ján Mazák: Tomášek M. - Týč V. a kolektiv. Právo Evropské unie. 2013 ...................... 173-175

Michal Bartoň: Tomoszek, M. Ústavní odpovědnost v ústavním systému Polské republiky.

2013 .............................................................................................. 175-176

Z VĚDECKÉHO 2IVOTA

Radek Jurčík: Zpráva z mezinárodní vědecké konference „Veřejné zakázky a PPP projekty -

změny v roce 2013 v České republice, Slovenské republice a v EU" .......................... 177-180

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz