> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 1/2014

Záznam přidán/aktualizován: 17. březen 2014 v 13.48 hod.

STATI ♦ ARTICLES

Eva Zamrazilová: Měnová politika: krátkodobá stabilizace versus dlouhodobá rizika (Monetary Policy: Short-Term Stabilization versus Long-Term Risks)..............................3

Jan Hanousek, Jan Novotný: Cenové skoky během finanční nejistoty: od intuice k regulační

perspektivě (Price Jumps during Financial Crisis: From Intuition to Financial Regulation).........32

Zdeněk Pikhart, Lukáš Pfeifer: Vztah finanční a cenové stability v podmínkách ČR (The Relationship

of Financial and Price Stability in the Context of the Czech Republic)...................49

Jaroslav Baran, Jiří Witzany: Konstrukce výnosových křivek v pokrizovém období (Yield Curve Construction after Crisis) ..........................................67

Jaromír Kukal, Tran Van Quang: Neparametrický heuristicky prístup k odhadu modelu GARCH-M

a jeho výhody (Estimating a GARCH-M Model by a Non-Parametric Heuristic Method and Its

Advantages)................................................100

Štěpán Chrz, Karel Janda, Ladislav Krištoufek: Modelování provázanosti trhů potravin, biopaliv

a fosilních paliv (Modelling Interconnections within Food, Biofuel and Fossil Fuel Markets)........117

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA ♦ FROM THE LIFE OF SCIENCE

Pavel Sirúček: Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2013 (Nobel Prize in Economics 2013 Winners)..................................................141

Z EKONOMICKÉ LITERATURY ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Marek Loužek: Pohled na hospodářské děni z jiného úhlu (Economic Events from a Different

Perspective)................................................151

Diana Bílková: Aktuální pohled na finanční potenciál českých a slovenských domácností

(Current Look at the Financial Potential of Czech and Slovak Households)...............155

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz