> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 10/2013

Záznam přidán/aktualizován: 17. březen 2014 v 13.49 hod.

OBSAH

Za Zorou Komínkovou - nekrológ............................... 991

Martin LÁBAJ: Vývoj slovenskej ekonomiky v rokoch 2008 a 2009

z pohľadu input-output analýzy................................. 994

Tatiana BUJŇÁKOVÁ - Miroslav ŠTEFÁNIK: Projekcie počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva v závislosti od zvyšovania veku odchodu do dôchodku s využitím logit modelu ......................... 1011

Wadim STRIELKOWSK1 - Gordon RA U SSE R: International Labour Migration and Structural Channels: A Case Study of Ukrainian Working Migrants in the Czech Republic................................ 1034

Jiří WITZANY: A Note on the Vasicek's Model with the Logistic Distribution ................................................... 1053

Emilia SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ - Peter KLÁTIK - Miroslav BEB LA VÝ: Ekonomické efekty elektronických aukcií na Slovensku............. 1067

Recenzie

ŠTĚRBOVÁ, Ludmila a kolektív: Medzinárodní obchod ve světové

krizi 21. století - Peter Baláž.................................. 1079

Pozoruhodná kniha o finanční krizi a osobních financích

SMRČKA, Luboš: The Great Global Crisis and Family Finance - Marek

Loužek.................................................... 1084

DONNELLY, Shawn: The Regimes of European Integration: Constructing Governance of the Single Market - Biilent Temel......... 1087

HRDÝ, Milan - KRECHOVSKÁ, Michaela: Podnikové finance v teorii

a praxi - Eva Ducháčková.................................... 1090

Správy

Komparace ekonomických a právních aspektů slovenské a české úpravy veřejných zakázek a připravované změny v oblasti veřejných zakázek v Evropské unii - Radek Jurčík................................ 1091

Obsah 61. ročníka Ekonomického časopisu..................... 1094

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz